CAKALNI SEZNAM

Cakalni seznam je elektronsko ali roCno vodena zbirka podatkov o vrstnem redu zaporedno vpisanih pacientov, ki cakajo na zdravljenje oziroma uveljavitev pravic do zdravstvene oskrbe na racun zdravstvenega zavarovanja.

Cakalna doba na dan 1.1.2020:

nujno: isti dan

zelo hitro: do 14 dni

hitro:do 45 dni

ZACETEK ZDRAVLJENJA:

redno: 85 dni

PROTETIKA ( po končani sanaciji zobovja):

redno: 120 dni

 

 

Cakalna doba je pricakovano obdobje od vpisa v cakalni seznam do dejanskega zacetka zdravljenja, izrazena v dnevih ali mesecih. Cakalna doba se praviloma osvezuje na 4 mesece (januarja, aprila, oktobra).   

Vsaka ordinacija, ki deluje v javni zobozdravstveni mrezi, ima svoj cakalni seznam. Najhitrejsi informator o cakalnih dobah je spletni portal e-Narocanje

S prvo obravnavo in zacetkom zdravljenja boste delezni vseh pravic iz naslova zobozdravstvenega zavarovanja.

Stevilo zavarovanih oseb na dan 01.01.2020: 1829

 

Odgovorna oseba: Sasa Kosi, dr.dent.med.

čakanje

 


CRoyal
Copyright © 2015  [ZOBNA VILA d.o.o.]. Vse pravice pridržane.

Revised: avg 2015