DOPLAČILA


Nadstandardne zobozdravstvene storitve so tiste, ki presegajo raven standardnih storitev in postopkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za izvedbo nadstandardne storitve je potrebno doplačilo. 

Doplačilo je potrebno za:

1. standardno storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, kadar niste dopolnilno zavarovani;

2. zobozdravstvene storitve ZZZS, kombinirane z nadstandardnimi materiali.

 

Doplačila so vezana na izdelavo standardne storitve ZZZS. Doplačila so potrebna pri izdelavi procelanski zob, vlitih baz, nadstandardnih zob v protezi, dražjo kovino od predvidene s strani ZZZS pri izdelavi nazidkov...
Ob izdelavi načrta Vam bomo v ordinaciji predstavili različne možnosti zdravljenja in s tem povezanimi doplačili ali samoplačniškimi storitvami.


 


CRoyal
Copyright © 2015  [ZOBNA VILA d.o.o.]. Vse pravice pridržane.
Revised: avg 2015