SAMOPLAČNIŠKE STORITVE


Samoplačniške storitve so storitve, ki niso v sklopu pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja oz. jih želite opraviti izven javne zobozdravstene mreže. Pacient je samoplačnik tudi v primeru, kadar nima sklenjenega zdravstvenega zavarovanja oz. ne more dokazati zdravstvenega zavarovanja.

Samoplačniške storitve so:

- nadstandardna diagnostika,čiščenje mehkih in trdih zobnih oblog pri odraslih, implanto - protetične rehabilitacije, beljenje zob, neindicirani mostički s strani ZZZS (npr. posamezne vrzeli v področju kočnikov...), neindicirane proteze s strani ZZZS...

Ob izdelavi načrta Vam bomo v ordinaciji predstavili različne možnosti zdravljenja in vključitve v javno zobozdravstveno mrežo.


 


CRoyal
Copyright © 2015  [ZOBNA VILA d.o.o.]. Vse pravice pridržane.
Revised: avg 2015