ZDRAVSTVENA KARTICA


Kartica zdravstvenega zavarovanja (KZZ) je "plačilno sredstvo".

Od 1.3.2010 Vam KZZ ni potrebno več potrjevatih na terminalih. Preverjanje Vašega zavarovanja Vam bomo opravili preko svetovnega spleta v naši ordinaciji.

S KZZ preverimo ažurnost Vašega zavarovanja.  Brez KZZ, zdravstveni zavarovalnici (ZZZS) ne moramo obračunati storitev, zato ste v takem primeru samoplačnik.
Če ste izgubili KZZ, to sporočite Vaši prostovoljni zdravstveni zavarovalnici (Vzajemna, Adriatic Slovenica,Triglav) in OE ZZZS Celje, Gregorčičeva 5a. V obeh zavarovalnicah Vam bodo izdali začasno potrdilo do izdelave nove KZZ, s katerim lahko uveljavljate Vaše pravice pri izbranim zobozdravniku.


 


CRoyal
Copyright © 2015  [ZOBNA VILA d.o.o.]. Vse pravice pridržane.
Revised: avg 2015